++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕      วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕      วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕      วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕      วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕      วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕      วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕      วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕      วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕      วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗