++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔      วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔      วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔      วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔      วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔      วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔      วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔      วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔      วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔      วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔      วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔      วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔      วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔      วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔      วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗